Tax Free -Zwrot Vat dla podróżnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177 z 2011 r., poz. 1054 z późn. zmianami) - prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. 


Podróżnych chcących dokonać zakupów i uzyskać zwrot VAT po przekroczeniu granicy UE prosimy o składanie zamówień drogą mailową na adres sklep@instal-skucinscy.pl Zakup towarów z dokumentem TAX FREE możliwy jest w każdym z naszych sklepów stacjonarnych. Istnieje możliwość dowiezienia zakupionych towarów do granicy. Koszty wysyłki takiego zamówienia są ustalane inywidualnie.

Vat 0% w obrocie UE

Jesteśmy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT UE. Dla firm prowadzących handel w obrębie UE wystawiamy faktury VAT ze stawką podatku 0%.
Warunkiem przeprowadzenia takiej transakcji jest spełnienie zasad wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).Zapraszamy do współpracy!